Galwano Pozna艅 - Pow硂ki galwaniczne

Galwanizernia "GALWANO"

Obr贸bka powierzchni i nak艂adanie metali na metale

Tworzenie si臋 pow艂ok fosforanowych

Charakterystycznym przyk艂adem skomplikowanego procesu tworzenia si臋 pow艂oki konwersyjnej jest proces fosforanowania, kt贸ry mo偶e przebiega膰 w dw贸ch odmiennie reaguj膮cych z metalem 艣rodowskach, tworz膮c jednak w ka偶dym przypadku pow艂oki konwersyjne.

W jednym 艣rodowisku zawieraj膮cym jony metali alkalicznych tworzy si臋 na stali fosforan 偶elaza - a wi臋c pow艂oka konwersyjna, w drugim natomiast 艣rodowisku zawieraj膮cym jony metali ci臋zkich (Zn, Mn, Ca) powstaje pow艂oka z艂o偶ona g艂贸wnie z fosforan贸w metali. Najog贸lniej bior膮c, proces fosforanowania polega na zanurzeniu przeznaczonego do fosforanowania metalu w wodnym roztworze jednopodstawionego fosforanu Me(H2PO4)2, zawieraj膮cym wolny kwas fosforowy (Me - Fe2+, Zn2+, Mn2+ lub Ca2+). W roztworze takim na granicy faz metal-roztw贸r zachodzi zjawisko przesuni臋cia si臋 r贸wnowagi chemicznej rozpuszczonej soli, co umo偶liwia otrzymanie soli dwu- lub tr贸jpodstawionych, nierozpuszczalnych w tym 艣rodowisku.

Me(H2PO4)2 -> MeHPO4 + H3PO4 (4)
3Me(H2PO4)2 -> Me3(PO4)2 + 4H3PO4 (5)

Co sumarycznie mo偶na uj膮膰 w reakcji jonowej nast臋puj膮co
4Me2+ + 3H2PO4 -> MeHPO4 + Me3(PO4)2 + 5H+ (6)

W k膮pieli do fosforanowania powinno by膰 tak dobrane st臋偶enie jon贸w Me2+, H+, H2PO4 - i HPO42- aby w temperaturze procesu r贸wnowaga chemiczna reakcji (6) ju偶 przy nieznacznym zmniejszeniu st臋偶nia jon贸w wodorowych mog艂a 艂atwo przesun膮膰 si臋 na prawo, tj. wkierunku powstania nierozpuszczalnych fosforan贸w tr贸jpodstawionych tworz膮cych pow艂ok臋.

W艂asno艣ci pow艂ok fosforanowych

Pow艂oki fosforanowe wytwarzane na przedmiotach stalowych, cynkowych lub cynkowanych dzieli si臋 na pow艂oki fosforanowe grube, 艣rednie, cienkie oraz bardzo cienkie (tabl. 5-1 i 5-2).
Grubo艣膰 pow艂oki fosforanowej manganowej stanowi w przybli偶eniu 1/3 jednostkowej masy pow艂oki.
Pow艂oki grube, 艣rednie i cienkie maj膮 struktur臋 krystaliczn膮, natomiast pow艂oki bardzo cienkie mog膮 by膰 bezpostaciowe, krystaliczne lub dwufazowe, z udzia艂em zar贸wno fazy krystalicznej, jak i bezpostaciowej.

Przyk艂ady warunk贸w u偶ytkowania
Tablica B.1: Przyk艂ady warunk贸w u偶ytkowania

Warto jednak zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e w 艣wietle niekt贸rych najnowszych bada艅 wszystkie pow艂oki fosforanowe, 艂膮cznie z pow艂okami fosforan贸w 偶elaza, uwa偶anymi dotychczas za zdecydowanie bezpostaciowe, s膮 pow艂okami krystalicznymi, lecz o bardzo ma艂ej wielko艣ci ziarna. Na og贸艂 grubo艣膰 pow艂oki fosforanowej waha si臋 w granicach 1 - 20 渭m, przy czym pojedyncze kryszta艂y mog膮 osi膮ga膰 wymiary 100 渭m i wi臋cj w p艂aszczy藕nie pr贸bki. Grubo艣膰 pow艂oki zle偶y od rodzaju k膮pieli, rodzaju pod艂o偶a i sposobu przygotowania powierzchni (obr贸bki wst臋pnej).
Pow艂oka fosforanowa sk艂ada si臋 z dwu i tr贸jpodstawionego fosforanu cynku, manganu, wapnia i 偶elaza, przy czym s膮 to na og贸艂 mieszane fosforany cynkowo-偶elazowe, manganawo-偶elazowe oraz cynkowo-wapniowe lub cynkowo manganowe. W zale偶no艣ci od podstawowego sk艂adnika k膮pieli - jonu metalu - tworzy si臋 pow艂oka o r贸偶nym sk艂adzie. W k膮pieli zawieraj膮cej jako g艂贸wny sk艂adnik pow艂okotw贸rczy jednopodstawiony fosforan cynkowy, tj. Zn(H2PO4)2, pow艂oka tworzy si臋 z mieszanego fosforanu cynkowo-偶elazowego o wzorze Zn2Fe(PO4)2 * 4H2O, wyst臋puj膮cego w odmianie jednosko艣nej, odpowiadajcej fosfofillitowi oraz fosforanu cynkowego o wzorze Zn3(PO4)2 * 4H2O wyst臋puj膮cego w postaci rombowej odpowiadaj膮cej hopeitowi. Je偶eli w k膮pieli obok jonu cynkowego wyst臋puje jon wapniowy, wtedy tworzy si臋 pocz膮tkowo pow艂oka fosforanowa cynkowo-偶elazawa, na kt贸rej wykrystalizowuje pow艂oka zbudowana z fosforan贸w cynkowo-wapniowych Zn2Ca(PO4)2 * 2H2O, wyst臋puj膮cych w postaci rombowej i odpowiadaj膮cej szolcytowi.
Sk艂ad pow艂oki fosforanowej wytwarzanej z k膮pieli manganowej jest mieszanin膮 kryszta艂贸w: obok kryszta艂贸w dwu- i tr贸jpodstawionych fosforan贸w 偶elazawo-manganawych o wzorze (Fe,Mn)5H2(PO4)4 * 4H2O i uk艂adzie jednosko艣nym odpowiadaj膮cy hurealitowi wyst臋puje r贸wnie偶 wodorofosforan manganawy o wzorze Mn5H2(PO4)4 * 4H2O. Posta膰 i wielko艣膰 kryszta艂贸w oraz grubo艣膰 wytwarzanej pow艂oki fosforanowej zale偶y od bardzo wielu czynnik贸w. Du偶e kryszta艂y otrzymuje si臋 przede wszystkim w procesach fosforanowania powonego. W k膮pielach zawieraj膮cych obok azotan贸w przyspieszacze w postaci azotyn贸w, chloran贸w lub innych utleniaczy tworz膮 si臋 kryszta艂y bardzo drobne. Wielko艣膰 kryszta艂贸w pow艂oki zale偶y tak偶e bardzo wyra藕nie od rodzaju stosowanej wst臋pnej obr贸bki chemicznej przed fosforanowaniem.
Pow艂oki fosforanowe maj膮 do艣膰 du偶膮 porowato艣膰, wynosz膮c膮 0,5 - 2% og贸lnej powierzchni w zale偶no艣ci od rodzaju pow艂oki oraz w pewnym stopniu od grubo艣ci pow艂oki. Mo偶na przyj膮膰, 偶e przy prawid艂owo prowadzonym procesie fosforanowania ze wzrostem czasu obr贸bki i wzrostem grubo艣ci pow艂oki maleje porowato艣膰. Przede wszystkim jednak na porowato艣膰 wp艂yw ma sk艂ad chemiczny i struktura pow艂oki otrzymywanej z r贸偶nych k膮pieli. Porowato艣膰 pow艂oki obni偶a jej warto艣膰 ochronn膮 i w zwi膮zku z tym dla cel贸w antykorozyjnych pow艂oki fosforanowe s膮 traktowane jako podk艂ad pod pow艂oki malarskie lub do nas膮czania olejami.
Na w艂a艣ciwo艣ci antykorozyjne zestaw贸w pow艂oka fosforanowa - pow艂oka malarska du偶y wp艂yw ma jako艣膰 samej pow艂oki fosforanowej, ko dodatkowej bariery ochronnej oraz czynnika zwi臋kszaj膮cego przyczepno艣膰 pow艂oki malarskiej do pod艂o偶a. Powinowactwo organicznej b艂ony lakierowej z niemetaliczn膮 pow艂ok膮 konwersyjn膮 jest znacznie wi臋ksze ni偶 z czyst膮 powierzchni膮 metalu i to nie tylko ze wzgl臋du na silnie rozwini臋t膮 powierzchni臋 pow艂oki, ale r贸wnie偶 dzi臋ki chemicznemu wi膮zaniu kryszta艂贸w fosforan贸w z 偶ywicami organicznymi. Ponadto pow艂oka fosforanowa zapobiega rozprzestrzenianiu si臋 rdzy jako wyniku korozji podpow艂okowej, tzw. korozji nitkowej.

Zastosowanie pow艂ok fosforanowych

Pow艂oki fosforanowe maj膮 pi臋膰 podstawowych zastosowa艅, a mianowicie: do ochrony czasowej wyrob贸w w czasie transportu, magazynowania oraz eksploatacji, po uprzednim nasyceniu pow艂oki r贸偶nego rodzaju 艣rodkami ochrony czasowej, jako warstwy podk艂adowej pod pow艂oki malarskie polepszaj膮ce w艂asno艣ci antykorozyjne i mechniczne w zestawie z pow艂ok膮 malarsk膮,
jako warstwy u艂atwiaj膮ce obr贸bk臋 plastyczn膮 stali na zimno - przeci膮ganie, wyciskanie, t艂oczenie,
jako warstwy przeciwcierne, zmniejszaj膮ce wsp贸艂czynnika tarcia i zu偶ycia cz臋艣ci wsp贸艂pracuj膮cych w warunkach tarcia 艣lizgowego,
jako warstwy izoluj膮ce stosowane do cel贸w elektrotechnicznych.

Pow艂oki fosforanowe stosowane jako antykorozyjna ochrona wyrob贸w w okresie magazynowania s膮 na og贸艂 pow艂okami fosforanu cynkowego o du偶ej masie jednostkowej (15 - 20 g/m2). W przypadku pow艂ok antykorozyjnych stanowi膮cych warstwy podk艂adowe pod pow艂oki malarskie wymagana jest drobnokrystaliczna struktura pow艂oki, ma艂a masa jednostkowa oraz ma艂a porowato艣膰.
Do obr贸bki plastycznej stali na zimno od lat stosuje si臋 pow艂oki fosforan贸w cynku o zr贸偶nicowanej masie jednostkowej i wielko艣ci kryszta艂贸w, na co decyduj膮cy wp艂yw ma wymagana wielko艣膰 odkszta艂cenia w czasie obr贸bki plastycznej. Pomijaj膮c w艂asno艣ci smarne samej pow艂oki fosforanowej istotn膮 jej w艂asno艣ci膮 jest nasi膮kliwo艣膰 zwi膮zana w przypadku olej贸w i smar贸w niereaktywnych z porowato艣ci膮 (grubo艣ci膮) pow艂ok, a w przypadku smar贸w reaktywnych (np. myde艂) dodatkowo ze zjawiskiem chemisorpcji.
Od pow艂ok fosforanowych stosowanych jako warstwy przeciwcierne wymagana jest przede wszystkim odpowiednia tekstura i struktura krystaliczna z uwagi na do艣膰 ma艂e tolerancje wymiarowe obrabianych cz臋艣ci, cz臋sto rz臋du kilku czy kilkunastu mikrometr贸w. Po偶膮dana jest te偶 znaczna nasi膮kliwo艣膰 pow艂oki umo偶liwiaj膮ca zatrzymanie w jej porach mo偶liwie du偶ej ilo艣ci oleju smarowego i przed艂u偶enie efektu tarcia hydrodynamicznego nawet po zaniku dop艂ywu w艂a艣ciwego 艣rodka smarnego.